ادامه سوالاتم؟!!

یه خواهش بزرگ از شما دارم و اون اینه که نظرات و افکار عقاید خودتون رو بگین من بیشتر از این که طالب گفتن باشم طالب شنیدنم و خواهش می کنم هر چی می خواین و باید رو بگین اگر حتی فکر می کنید مخالف نظر من باشه 

تمام حرفهایی که من می زنم نسبی هستند یعنی اینجور فکر می کنم و سعی می کنم عمل کنم یعنی حرفی وجود نداره که من به عنوان وحی منزل و مطلق بپذیرمش
من چیز مطلقی در دنیا نمی بینم یعنی سعی می کنم اینطور باشه تا بتونم بدون تعصب و پیش داوری نظرات رو بسنجم البته شاید درست نباشه و نقص داشته باشه.


من به عقل و ذهن منطق و احساس اعتقاد دارم  اولویت با کدام یک از اینهاست؟؟
واقعیت اینه که برای من شرایط تعیین می کنه من انسان هستم و انسان مختار مطلق نیست (اختیارکامل نداره)و در محدودیت های ذاتی خودش گرفتار.پس من نمی تونم بگم اولویت با ذهن یا احساس یا منطق و...
چون من اختیار کامل اونا رو ندارم و گاهی من در اختیار هر یک قرار می گیرم و این ذات منه!!!!

من همیشه سعی می کنم در جمع گریه نکنم این چیزیه که دست من نیست و ذهن من به من فرمان میده که در جمع گریه کردن یا شادی بیش از اندازه ممنوع!!

ولی گاهی بر عکس احساس بر من غلبه می کنه و هیچ منطقی و هیچ حرف حسابی و هیچ تفکری در من اثر نمی کنه احساس من کنترل من و در دست داره و من نگران نیستم چون همه اینها در ذات منه!!!

آیا واقعا همه اینها در ذات انسان است که احساس بر فکر و ذهن و ذهن و فکر ومنطق بر احساس غلبه کنند؟؟
آیا درست نیست هر کدام در جای خود ابراز وجود کنند و هیچ یک بر کار دیگری دخالت نکنند؟؟!!
ولی مگر می شود ابعاد انسان را جدا بحث کرد؟؟و بگوییم هیچ اثری بر هم ندارند؟؟ 

 

پ.ن:  

هنوزم میتونید به سوالات پست قبلی پاسخ دهید و خوشحال میشم اگه اینکارو بکنید 

P align=center>