سوال؟!

یه سوال بسیار مهم (البته از نظر خودم)از شما می پرسم: 

 

چقدر به انسانیت ارزش و ارج می نهید؟!!!؟؟انسانیت اولویت چندم شماست؟؟!! در افکار و عقاید شما انسانیت کجا جای می گیره؟!؟!

 

پی نوشت: 

به پیشنهاد یکی از عزیزان هیچ توضیحی نمی نویسم و فقط منتظر پاسخ شما هستم

P align=center>