انسان

سلام
خیلی فکر کردم که این مطلب و چطور شروع کنم بیشتر اوقات همینطوری هرچی به ذهنم برسه مینویسم ولی خب این دفعه موندم چطور شروع کنم این همه کش و قوس میام تا بدونم چی باید بنویسم!
اینکه همیشه از آدما بخوای آدم باشن یا از انسان بخوای انسان باشن سخته و خودت رو وادار میکنه که تغییر کنی و بدونی چرا انسان یا آدم بودن برای یه عده سخته؟بعضیا البته می خوان انسان فرشته باشه یا خدا یا یه چیزایی تو این مایه ها در صورتی که نیستن که اگر بودن دیگر انسان نبودن!
انسان موجودی کامل و بی نقص نیست بلکه همین نقص هاست که انسان رو انسان می کنه آیا قراره انسان همیشه فکر درست کار درست و حس درست رو بروز بده؟یا انسان به خاطر انسان بودن خالی از اشتباه و خطا نیست؟
یک نقص انسان مانع از آن نمی شود که اون رو از انسان بودن ساقط کنیم در نظر بگیرین فردی به جای دو دست یک دست  و دو پا و ...دارد.آیا اون به خاطر اینکه فقط یک دست دارد نباید انسان نامید؟؟!معمولا به اینگونه افراد میگن معلول معلول جسمی یه عده دیگه هستند به اونا می گن معلول ذهنی و ...آیا اونا انسان نیستند چون کلمه معلول به اونا چسبیده؟
انسانی عاری از فکر یا انسانی عاری از احساسات و یا ...آیا انسان نیست ؟یا انسانی است که به پس و پیش آن کلمه ای می چسبد؟
من سه پست به ترتیب با عنوان "من می پذیرم""تو چه داری"و"تمسخر" نوشتم برای گفتن قسمتی از از واقعیتی که در مورد ما انسانها هست و بازم می نویسم ولی واقعیتهای موجود نباید ما رو از حقیقت خودمون دور کنه یا تلاشی برای بدست آوردن یا تکثیر حقیقت خودمون دور کنه یا تلاشی برای بدست آوردن یا تکثیر حقیقت وجودی خودمون نکنیم ما انسانیم با همه کاستی ها و فزونیها با تمام افراطیها و تفریطها ما انسانیم چون باید باشیم
شاید محکوم بودن ما به انسان بودن حرف بی ربطی نباشه
ما هم خالقیم هم مخلوق هم خداییم هم انسان.ما هم جان می دهیم جانمان از کف میدهیم ما هر لحظه هر روز هر ماه هزاران هزار معجزه انجام می دهیم  آب خوردن کار سختی است ولی اینکه ما آن رو به راحتی انجام میدهیم و در نظرمان ساده می نماید معجزه ماست
انسان خوب یا انسان بد؟این دو عبارت خالی از معنی حقیقی است.چون بد و خوب معنای نسبی دارند و در مورد انسان باید بگم رفتار و گفتار اون می تونه بد باشه نه خود وجودی انسان! 

P align=center>