انسان +عشق

داخل ماشین توی خیابان در حکت بودیم و از کنار سایه های سیاه متحرک و آدمای دوپا رد می شدیم به جای دنج و سر سبزی می رسیم تا صحبت های خود را در آرامش ادامه دهیم دوستی در آستانه نامزدی و ازدواج قرار دارد علاقمند است مشاوره از ما بگیرد .
صحبت به درازا می کشد و از مسیر منحرف می شود ,دوستی دیگر برای مادرش و بعد تمام زنان و دختران این سرزمین دلسوزی و ترحم میکند!!ولی در پایان به این نتیجه میرسد که در اینجا ما هم نمی توانیم آسوده باشیم ما با آنکه مهر مرد سالاری بر پیشانی داریم ما نیز دل خوشی نداریم...ادامه می دهد ولی دوست دیگر می خواهد موضوع مورد علاقه خود را به میان بکشد و می گوید فکر نمی کنید مرد سالاری ما لازم و ضعیفه بودن اونا باید باشدو کلی دلیل و برهان و ... من حرفش را قطع می کنمو به او می گویم نمی شود زن و مرد را بدون زن و مرد بودنشان دید نمی شود جنسیت برای ما نادیده شود و آنها را صرفا انسان دید بدون هیچ بر جسبی بدون هیچ صفتی بدون هیچ کلمه ای برای تعریف آنها؟!
دوستی دیگر با مکث می گوید سخت است ...باید عاشق باشی!دوست دیگر می گوید این که می گویی چگونه ممکن است تفاوتی نگذاشتن بین انسانی پاک و انسان آلوده ...تفاوتی نگذاشتن بین انسانی که جان انسانی گرفته با انسانی که هیچ نکرده
می گویم هنوز اسیری اسیر صفتها و کلمات که خود خلق کرده ایم کلماتی که می چسبند و تو نتوانسته ای رها شوی
دوباره می گوید نمی شود که ما انسانیم من انسانم و فکرم اجازه نمی دهد به انسانی که لفظ قاتل بهش چسبیده بدون اون لفظ بنگرم و ادامه می دهد گفتنش ساده است باید جای خانواده مقتول باشی!!
می گویم عاشقی؟سری با تردید تکان می دهد می گویم هستی و عاشق به یک غیر همجنس عشق اروسی{1} که ما هر چه از او تعریف کنیم می پرپذیری ولی هرچه از عیب و ایراد او سخن بگوییم تو توجیح می کنی و در دل هیچ گاه نمی پذیری.قبول داری؟
می گوید تا حدودی البته ایرادات به اون شکلی نیستن ولی بلاخره هر انسانی رفتاری دارد نوعی برخورد و ...می گویم خب در نظر بگیر انسانی را عاشق,نه عاشق فردی بلکه عاشق انسان عشق به معنی آگاپه{2}.!حالا به نظرت این انسان می تواند ببیند انسانی با برچسب قاتل را؟!؟ 

منبسط بودیم و یک جوهر همه                      بی‌سر و بی‌پا بُدیم آن سر همه
یک گهر بودیم همچون آفتاب                       بی‌گره بودیم و صافی همچو آب
چون به صورت آمد آن نور سره                 شد عدد چون سایه‌های کنگره
کنگره ویران کنید از منجنیق                      تا رود فرق از میان این فریق{3} 

 

پ.ن:  

{1} و {2}:از انواع عشق در یونان باستان 

{3}:شرمنده فعلا همینقدرش تو ذهنم بود سعی می کنم کاملش کنم

P align=center>