جهانی واحد, دنیاهایی متفاوت

اینک ما جهان واحدی داریم ولی این موجود دوپا, دنیاهای متفاوتی در این جهان در فاصله های کوتاه از همدیگر پدید میاره به نظر معجزه ایست شگفت انگیز !!   

این یک نوع دنیا, که ما موجودات دوپا و اشرف مخلوقات و...ساختیم:   

(اگه تصاویر باز نمیشه به ادامه مطلب برید)

   

 

 

 

 

 

  

و این هم دنیایی دیگر که باز به هم به دست این مخلوق خلق شده: 

 

 

 

 

 

 

به نظرم نمی شود مردمی را که به خاطر شکم سیری, نان خود را با گنجشکان تقسیم میکنند تشویق ,و مردمی را که به خاطر گشنگی و بدست آوردن نان از گنجشک هم نمی گذرند ,ملامت کرد !

ولی خوب می دانم میشود که همه موجودات دوپا, دنیای بهتری رو انتخاب کنند و بسازن.

 این یک نوع دنیا, که ما موجودات دوپا و اشرف مخلوقات و...ساختیم: 

 

 

 

  

  

و این هم دنیایی دیگر که باز به هم به دست این مخلوق خلق شده:  

 

 

  

 

 

به نظرم نمی شود مردمی را که به خاطر شکم سیری, نان خود را با گنجشکان تقسیم میکنند تشویق ,و مردمی را که به خاطر گشنگی و بدست آوردن نان از گنجشک هم نمی گذرند ,ملامت کرد !

ولی خوب می دانم میشود که همه موجودات دوپا, دنیای بهتری رو انتخاب کنند و بسازن.

P align=center>