بیاموزیم هر چند که انسانیم!

برای امروز مطلبی حاضر کرده بودم ولی بنا به دلایلی ترجیح دادم امروز اونو قرار ندهم و فقط به یک جمله افاقه می کنم: 

"من در همین مکان(دارلاماره) بودم و دیدم که سر بریده حسین(ع) را جلوی ابن زیاد نهادند و چندی بعد دیدم سر ابن زیاد را در همین مکان جلوی مختار گذاشتند و مدتی نگذشت که دیدم سر بریده مختار را در اینجا جلوی مصعب بن زبیر نهادند و حال، سر بریده مصعب را در جلوی تو می بینم! - ابی مسلم نخعی خطاب به عبدالملک " 

 

پ.نوشت:نمی دونم اینترنت من سرعتش اینقدر گند شده یا مال بگیه هم اینجوری؟!!

P align=center>