حق مسلم ما ...!؟

حق مسلم ما

فکر کنم چندین سالی هست که عبارت " حق مسلم ماست" رو زیاد زیاد زیاد میشنویم و همیشه چیزایی حق مسلم ما بوده که دیگران بخوان همیشه حق مسلم ملت حق مسلم دولت و نظام بوده ! ولی حق مسلم دولت و نظام حق مسلم ملت نبوده!واقعا حق مسلم ما چیه؟

اینکه برق داشته باشیم اینکه بواسته برق رفاه داشته باشیم اینکه از حق درمان برخوردار باشیم ؟ 

حق مسلم ماست که بخواهیم در کشوری امن زندگی کنیم ؟

 

حق مسلم ماست که در محیط پاک و سالم زندگی کنیم ؟

 

حق مسلم ماست که در امنیت زندگی بکنیم؟

 

آیا حق مسلم ماست که آزاد باشیم آیا حق ماست که برابر باشیم  ؟

 

آیا حق مسلم ماست که بدون توجه به سن –جنس-نژاد-رنگ-مذهب-عقیده سیاسی-تفاوت ها –سبک زندگی –فرهنگ –بلند قدی –چاقی و لاغری –ترجیحاتمان- گرایشاتمان .....................در آزادی و امنیت ,هرکجا که خواستیم زندگی کنیم؟

 

آیا حق مسلم ماست که در برابر قانون عادلانه برابر باشیم ؟

 

آیا حق مسلم ماست که بی گناه محسوب شویم تا زمانی که گناهمان اثبات شود؟

 

آیا حق مسلم ماست که کارهای خود را خصوصی انجام دهیم و کسی نتواند به آنها تعرض کند؟

 

آیا حق مسلم ماست که خانواده تشکیل بدهیم و این حکومت است که وظیفه دارد از خانواده ما محافظت کند ؟

 

آیا حق مسلم ماست که فکر کنیم ؟آیا حق مسلم ماست که هر چه می خواهیم یا فکر می کنیم  آزادانه بیان کنیم ؟

 

آیا حق مسلم ماست که در امور سیاسی کشورمان شرکت کنیم ؟

 

آیا حق مسلم ماست که در برابر کاری که انجام میدهیم حقوق منصفانه ای دریافت کنیم و برای گرفتن حق حقوق خود نیاز نباشه کتک بخوریم و تهدید و تحقیر بشیم؟ 

 

آیا حق مسلم ماست که تحصیل کنیم وادامه تحصیل دهیم و کسی مانع تحصیل ما نشود و در جامعه ای که زندگی می کنیم شریک باشیم؟

 

آیا حق مسلم ماست که به عنوان فرد عاقل پذیرفته بشیم و حق انتخاب داشته باشیم؟

.....

...
...

...

...

حق مسلم ما چیه؟ استفاده از یک نوع انر‍‍ژی یا بهره مندی از حقوق اولیه یک انسان؟  

 شما بگین واقعا حق مسلم ما چیه؟

 

پ.ن: در این باره

P align=center>